Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
1.10.2004

 

Hej

Videoforum 20-21.11 2004 på hotell Victoria i Tammerfors.

Vi närmar oss videoforum och vill informera lite om hur programmet kommer att se ut. Som många önskar så kommer vi att sätta mycket tid på screening av lokal-tv program, men också på diskussioner kring allt som rör vår lokal-tv.

Vi anländer till hotell Victoria i Tammerfors för videoforum 2004 kl 10 på lördag morgon, och inkvarterar oss allra först. Därefter följer program enligt denna för närvarande mycket preliminära lista:

Lördag:
-Kaffe. Förbundets ordförande Jan Sundqvist inleder forumet.
-Lokal-TV förbundets projekt; generationsskiftesprojektet samt projektet digitalt programdelningsarkiv. Information och diskussion.
-Lunch.
-"Lokal-tv digitalt i kabeln?" med Egon Blomqvist.
-Diskussion
-Screening av videobidragen
-Kaffe
-Screening av videobidragen
-Middag
-Screening av videobidragen, samt prisutdelning.
I juryn sitter juryns ordförande Kalle Sahlgren, Dag Andersson från Finlandssvensk Filmcentrum och Nina Wessberg som är regissör på YLE.
-Bastu och fri samvaro.

Söndag:
-Frukost
-Förbundets årsmöte
-Styrelsen håller konstituerande styrelsemöte
-Övriga forumdeltagare gör utvärdering av detta års forum, och ger önskemål om styrelsens uppgifter inför nästa forum.
-Genomgång av utvärderingen
-Lunch
-Öppen diskussion kring lokal-tv:s framtid och frågor som rör din lokal-tv.
-Kaffe och avslutning ca 15.00

Programmet görs så pass öppet att ni som deltagare har möjligheten att påverka dess innehåll, med frågor som ni önskar diskutera med andra lokal-tv medarbetare. Det är ju det forum är till för.

Pris för medlemmar: 60 euro / person - Videoforum + mat + dubbelrum
icke medlemmar: 138 euro / person - Videoforum + mat + dubbelrum

Vi vill ha din anmälan senast den 5 november. Anmälan kan göras direkt till mig på telnr. 050-4024924 eller e-mail

Maria Launonen, sekr
Förbundet finlandssvensk lokal-TV.

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org