Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
7.2.2005

Bästa lokal-tv aktiva!

Ett nytt år har inletts, 2005, och förbundet jobbar vidare på de projekt som redan under förra året var aktuella. I detta info-brev finns viktig information om de olika projekten.

Videoforum 2004

Videoforum och årsmötet hölls i höstas i Tammerfors. I programmet fanns utrymme för många diskussioner och bland deltagarna var det välkommet. De olika projekten ventilerades flitigt av deltagarna samt olika frågor kring problem inom lokal-tv dryftades.
Vi hade besök bl.a från Sverige, Mathias Persson från riksförbundet Öppna Kanalen och vi diskuterade och jämförde lokal-tv på svenskt håll och finlandssvenskt.
I Sverige har man planer på ett lite liknande digitalt program arkiv som vi planerar och dessa görs nu så att de kan ska kunna samköras i framtiden.
Här kan även nämnas att Liisa Heikinheimo, studerande vid Tammerfors universitet, fanns med eftersom hon kommer att skriva sin gradu om finlandssvensk lokal-tv.

Vi hade ett trivsamt veckoslut och naturligtvis såg vi lokal-tv program som deltog i videotävlingen följt av givande diskussioner/kritik av den proffsiga juryn.
Denna gång var det När-TV i Närpes och Karis TV som tog hem priserna. Första pris och Kallestatyetten gick till När-TV. Detta program handlade om Minnen från forntiden, och hade gjorts av Janne Widjeskog. Karis TV fick andra pris för ett program om Nya i jobb i byn, och När-TV tredje pris för programmmen om Johan Becker (musiker från Närpes) och Patrik Gullström som efter en ishockeyolycka sitter i rullstol. I öppna kategorin vann Bore Möller med "Den vita örnen" Juryns kommentarer i korthet finns på förbundets hemsida.(Om någon har digi-foton från forumet så sänd dem till webmasterlokaltv.org)

Generationsväxlings projektet.

Projektet har körts igång och de 8 första grupperna har redan beviljats stöd från Svenska kulturfonden och vi hoppas att lokal-tv arbetare tar tillfället i akt och kontaktar skolor i ert närområde och bildar egna grupper, och där elever kan göra lokal-tv program på ert sätt. Stipendier till deltagarna ska ansökas på kulturfondens hemsida www.kulturfonden.fi Genom detta hoppas vi att flera och nya medarbetare skall aktiveras inom lokal-tv:n.
Förbundsstyrelsen beslöt även att ledare/dragare av grupperna kan ansöka om stöd om 100 € från förbundet för marknadsföring av projektet. Ansökningarna gör man genom att skicka en kortfattad ansökan +kontonr. till förbundet (adr. Förb. Finlandssvensk lokal-tv c/o Jan Sundqvist Kolonivägen 15, 66 900 Nykarleby) Medlen för detta är begränsade och i första skedet kan endast ett bidrag/dragare delas ut (behandlas i tur o. ordning så länge medlen räcker). Information om projektet finns också på förbundets hemsida.

Projektet Digitalt program arkiv.

Projektet har försenats av olika orsaker men nu har den tekniska biten blivit löst,
och körs igång så fort vi får tekniken levererad.
Den så kallade Edje-boxen har bytts ut till en Pyro A/V link box samt en extern hårddisk, i övrigt är principen den samma med Mpeg2 standarden.

Kraven för att vara med är som tidigare att lokal-tv:n har en dator med fast uppkoppling till internet, datorn måste ha FireWire (ohci) ingång för Pyroboxen och USB port för den externa hårddisken. (Pyro-boxen o. hårdisken bekostas av projektet)
Alla som går in i projektet förbinder sig att tanka upp lämpliga program och att tanka ner andras program som man i sin tur sänder ut i det lokala tv-nätet.
Viktigt!! Alla lokal-tv stationer som gjort sin anmälan om intresse ska med det snaraste meddela Jan Sundqvist ( jan.sundqvistlokaltv.org ), vi behöver få kontakt uppgifter på den person som sköter denna sak för er station för att snabbt få ut ny info om projektets framskridande till de stationer som är med. (Anmälda: När-TV Närpes, Karis TV, Malax TV, NY-TV, Krs-TV, Larsmo TV, Ekenäs TV, Wör-TV, Hangö TV, Bygde TV(?), Vanda Wideonet, TV Åland.)
Om det ännu finns intresserade medlemmar som önskar delta i arkivet nu från starten ska dessa genast ta kontakt med Jan Sundqvist.
Planen är att vi i samband med en veckosluts kurs på Söff skall dela ut hårdvaran till alla och ge instruktioner hur man kopplar upp/konfigurerar boxen och "grabbar" från olika källor till Mpeg2 formatet som förs över till arkiv-servern.
Vi har vid tillfället bl.a Tom Björklund från Cityfolhögskolan som teknisk sakkunnig.
Datum meddelas senare.

Kurser.

Fortbildningskurser i år finns planerade. Bland rubrikerna finner vi:
-Digitalt programarkiv / programdelning inom lokal-tv (MPEG BOX kurs)
-Video-dvd produktion
-För använare av premiere pro 1.5, premiere 6.0/6.5 : om att städa upp ljud och producera teosto-fri musik med Audition
-Professionell videoproduktion för nybörjare

Nu hoppas vi att ni också själva hör av er till förbundet om önskemål kring de redan föreslagna kurserna, eller om ni har planer på andra kurser vi kunde ha.

Medlemsavgifter 2005

Vid den här tiden på året är det dags för medlemsavgifterna, 50 euro, som betalas med bankgirot som medföljer. Att vara medlem i förbundet ger bland annat förmåner vid videoforum, du får medlemsbrev hem och kan hänga med i nya saker som sker.


På lokal-tv förbundets vägnar
Maria Launonen o. Jan Sundqvist

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org