Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
24.4.2008

Hej

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till förbundet. Medlemsavgiften är som tidigare år 50 euro och betalas in på konto Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV, kontonr 405591-27601. Medlemsavgift 2008.
Eftersom de flesta numera betalar sina räkningar hemma via datorn kommer vi i fortsättningen att göra på detta sätt. Inga bankgiron kommer att sändas ut per post. Precis som att vi numera inte heller sänder våra infobrev per post. Om ni ändrar era e-mail adresser ska ni höra av er så vi får det ändrat i vårat register. Och är det någon, eller om ni känner någon, som fortfarande inte har meddelat sin e-mail adress till mig så gör det nu. Ni når mig på denna adress: nartv at narpes.fi. Det går också bra att ringa 0500-163732.

På G just nu inom förbundet är nya avtal med Teosto. På initiativ av Teosto
hölls ett möte i Vasa 14.4 med förbundets ordförande och representanter från Teosto. På Teosto håller man på förnyar avtalen, även lokal-tv avtalen kommer att förnyas.
Ett nytt avtalsförslag baserat på mötet kommer till hösten, önskemålen från
vår sida är ju att de skall vara möjligt att göra vad det beträffar ekonomiskt och rent praktiskt (inga musiklistor osv)
Priser för sändningar på webben samt att avtalet omfattar den digitala
kopian på program som tankas upp till Aquila är några nya paragrafer som är under behandling.
Så vi uppmanar medlemmarna att se över sina avtal, de som har egna och om
man inte har så är det nog aktuellt att göra avtal med Teosto om inte förr så till hösten. En del finns inte fanns med på Teostos lista...
Hur det nya avtalsförslaget kommer att se ut vet vi inte ännu men det väntas
bli klart på höstkanten, så vi hoppas på ett avtal som fungerar väl för oss.
Jag hoppas ni har hållit ögonen på FST5 under våren. Programmet Lokal-tv fönstret blev ju en hit. Ulla Mangs har varit nöjd med samarbetet, och uppmuntrar er att sända in program till henne. De sista programmen för i vår går ju nu i maj och så blir det paus under sommaren fram till i höst. Det går ändå bra att sända in material till Ulla också under sommaren.

Med dessa ord önskar vi er en skön vår!

Maria Launonen, sekr
samt några hälsningar också från vår ordförande Sundqvist

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org