Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
25.11.2008


Vi har nu varit med om det 19:e videoforumet med lite över 20 deltagare från Österbottniska lokal-TV:n och TV Åland. Vi har screenat, haft en välbehövlig ljudkurs och blivit uppmuntrade av producent och programmakare från FST5:s Lokal-tv fönstret. Ulla Mangs och Bengt Klemets fanns på plats i Tammerfors och redogjorde för den gångna perioden. Det har varit ett intensivt deltagande från lokal-tv och så gott som alla lokal-tv:n har deltagit, 15 stycken. Uppmuntrande är också att programmet tagits emot väl både från tittare och YLE, och det har varit bra tittarsiffror.

Inför en ny ”fönster-period” önskar man från programmakarhåll att man också kan sända med fotografier som hör ihop med programmen. Desssa används i tidningsartiklarna som puffar för kommande program. Annat man också gärna får medverka med är små historier om programmen, som sen kan användas i programledningen. Det är korta program, under 7 minuter, som behövs. Och redan efter nyår tar Ulla emot nya program som ska finnas med nästa år, då det blir nyproduktion i september, 14.9. I sommar kommer också 10 program att sändas i repris. År 2010 kanske det blir en serie på 30 program till.

Från YLE/FST5 och ”Lokal-tv fönstret” hade det kommit önskemål om en ljudkurs för lokal-tv, eftersom just ljud hör till nåt av lokal-tv:ns svagare punkter. Föreläste gjorde Robert Wahlman.

Det nya testoavtalet har vi nu också tagit del av på forumet. Ingen från Teosto fanns med som kunde svara på våra frågor där, utan frågeställningarna gick till oss själva. De siffror vi fick ta del av tycktes vara ok bland medlemmarna, och förbundet fortsätter nu diskussionen med Teosto. Fr.o.m årsskiftet ska det nya avtalet träda ikraft, och varje lokal-tv gör själva ett eget avtal. Det som är bra är att det nu verkar som så att vi inte behöver skriva musiklistor, vilket ju skulle ha försvårat vår produktion oerhört.

Vid årsmötet skedde en del förändringar i styrelsen. I stället för Mikael Nylund valdes Tom Björklund in som ordinariemedlem. Hans suppleant är Kalle Wetterström, TV Åland. Gunvor Häggmans nya suppleant är Thomas Holm, och sekreterarens, Maria Launonens nya suppleant är Anna Watkins som är verksamhetsledare vid Malax TV.

Så lite om videoforums allra viktigaste programpunkt! Nämligen screeningen och videotävlingen. I juryn i år satt Kristina Ågren (regissör), Bengt Klemets (producent) och Håkan Omars (regionombudsman). I lokal-tv klassen medverkade 19 bidrag och årets Kalle-statyetten (som är den 10:e i raden) och första pris gick till NY-TV och Jan Sundqvists produktion ”Inför allhelgona”. När-TV i Närpes och Jan-Erik Widjeskog tog emot andra pris för en dokumentär om konstnären Carl Bengts. TV Åland tog emot tredje pris, ett program av Kalle Wetterström, ”Där gick den” som handlar om en auktionsförrättare.

I öppna klassen deltog 7 bidrag. Första pris gick till Cityfolkhögskolan, Broberg/Lehtinen, och programmet Legoanimation 08. Andra pris tillföll Larsmo När-TV, ett ungdomsprogram gjort av Stenberg/Björkskog/Lassila. Tredje priset gick till Cityfolkhögskolan och programmet Fjärilar i magen, som är gjort av Nordström/Häggman/Karlsson.

Från juryhåll meddelar man att en stor del av årets tävlingsbidrag var av hög kvalitet, en klar förbättring från tidigare år. Men fortfarande finns det brister; varför gör man detta program, och vad vill man med det?

Ja, det var nåt för oss alla att tänka på och nu säger jag tack för mig och på återseende eller återskrivande (om det nu finns nåt sånt ord.. tror inte det.)


Maria Launonen, sekr


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org