Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
23.9.2011

Hej!

Så blev det höst igen, och det är dags att träffas för vårt årliga videoforum. Denna gång ordnar vi forumet lite tidigare än vanligt, nämligen redan i oktober. Senaste höst hölls det först i slutet av november och det är en tid då många är upptagna med annat. Julen börjar nästan stå vid dörren då :) Det tänkta datumet är den 29-30 oktober, och som tidigare år håller vi forumet i Tammerfors på hotell Victoria. Undertecknad tar emot era anmälningar t.o.m den 16 oktober.

Vi vill förstås även i år dela ut en Kalle-statyett till det bästa lokal-tv programmet. Vidare delas 3 priser till ut i lokal-tv tävlingen. Samt diplom till bästa ungdoms eller -studerandeproduktion. Det vill säga det vi brukar kalla för Öppna klassen. Videobidragen skall vara högst 20 minuter långa (gärna kortare) och sändas till tävlingen på dvd. Om filmerna är gjorda på annat språk än svenska ska de vara textade till svenska.

Anmälningsblanketter, samt regler till videotävlingen hittar ni på vår hemsida www.lokaltv.org
Programmen skall sändas till Kristina Ågren, Palvisvägen 184, 66600 Vörå. Senast 21.10 -11 skall bidragen vara framme!!
Detta forum ska vi programmässigt ägna åt screening av videobidragen och diskussioner kring dessa. Vi har även föreläsare som ska lära oss dramaturgi och berättarteknik. Och så kommer vi att ta upp den digitala sändningstekniken. Många andra tekniska frågor hoppas vi även få klarhet i. Vi ska diskutera lokal-tv:s behov och de problem som finns idag. Vi behöver komma fram till en lösning om hur lokal-tv ska leva vidare även i framtiden, och hur vi ska få in yngre förmågor. Bara detta att många olika lokal-tv:n med olika förutsättningar kan träffas utgör en bra grund för att kunna jobba vidare med lokal-tv situationen idag. På plats i Tammerfors finns bl.a juryn för videotävlingen och tekniskt kunniga personer.

Besök vår hemsida, där det inom kort finns mer information kring forumet. Vi sänder även ut programblad per e-mail när de är klara. Om ni har bytt e-mail adress det senaste året så hör av er till mig, så vi kan sätta in den i vårt register.

Anmälningar tas emot direkt till mig, antingen per mail nartv@narpes.fi eller per telefon 0500-163732, 050-4024924.

 

Möt upp till videoforum!

Mvh,
Maria Launonen, sekr.                                  
Finlandssvenska lokal-TV förbundet r.f.

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org