Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Forum 99 Info

 

Plats & tid

Hotel Silveria Vasa 22-24 oktober

Kostnad

Medlemmar i förbundet ca. 320 mk/person

Icke medlemmar ca. 700 mk/person

Priset inkluderar kost, logi och deltagaravgift. För de som inte övernattar utan endast deltar i programmet och intar måltider är kostnaderna:

Medlemmar i förbundet ca. 150 mk

Ickemedlemmar i förbundet ca. 300 mk

Anmälan

Anmälan senast torsdagen den 7.10 till Cecilia Udd, tel 0400-261052, e-post: lokaltv.sekr@efo.fi

Videotävlingen

I, II och III pris delas ut i klassen bästa lokal-tv-produktion. I den öppna klassen belönas ett program. Eftersom Videoforum nu ordnas för tionde gången kommer dessutom ett jubileums- pris att delas ut. Den totala prissumman är i år 10.000 mk.

Tävlingsregler: bidragen får vara max 20 minuter (längre program kan klippas ned). De bidrag som tävlar om titeln bästa lokal-tv-produktion skall vara producerade av och för en lokal- tv-station och sänts i lokal-tv. I den öppna klassen kan video- verkstäder, skolor m.fl. delta. Programinnehållet är fritt i bägge tävlingsklasserna.

Tävlingsbidragen skall sändas till juryn på VHS-kassett, endast ett program per kassett. På kassetten skall framgå titel, längd och vem som gjort programmet. En tävlingsblankett fylls i för varje bidrag och sänds med kassetten.

Bidragen jämte tävlingsblanketter sänds till Karl Sahlgren, 03300 Otalampi så att de är framme 1.10, om en vecka alltså!

EU-videotävling

Även i år blir det en videotävling i samarbete med Carrefour Ostrobothnia. Produktionen skall vara max 20 minuter lång och dokumentera kulturella eller museala miljöer, i vilka frivillig- organisationer eller projekt har skapat sysselsättning på landsbygden. Prispengarna kommer från Bryssel och summan är 2.000 mk. I Carrefour-tävlingen måste minst fem tävlings- bidrag delta, annars utgår tävlingen. Programmen får gärna innehålla intervjuer. Lokal-tv-förbundets jury bedömer även dessa tävlingsbidrag och bidragen sänds till samma adress som ovan, märkta med "EU".

Program

Jubileumsforumets program är inte spikat ännu, men bland annat detta utlovas: screening av tävlingsbidrag (juryn ger konstruktiv kritik), Runar Enberg, producent på Sveriges TV, föreläser om hur man gör dokumentär, Peter Sandström informerar om förbundets nya hemsida och Ulla Mangs ger en historisk tillbakablick på Videoforums första år. Dessutom blir det en jubileumsfest på lördag kväll och mycket, mycket mera. Detaljerat program sänds ut inom kort.

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.