Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  


Verksamhetsberättelse 2007

(1.7.06-30.6.07)

2007 var lokal-tv förbundets 15:de verksamhetsår, verksamheten har fortgått som tidigare i enlighet med idén vid bildandet.

Den ordinarie styrelsen valdes på årsmötet 19.11.2006 i samband med Videoforum XVII (17) i Tammerfors.
För de i tur avgående medlemmarna Maria Launonen (suppleant Sanna M. Wiklund), Tove Virta (suppleant Marica Hildén) och Gunvor Häggman (suppleant Magnus Lindberg)
Återvaldes Launonen och Häggman jämte suppleanter och som ny medlem valdes Mikael Nylund (suppleant Tove Virta) Av den ordinarie styrelsen fortsätter Egon Blomqvist (suppleant Daniel Kouvo), Rainer Munther (suppleant Kristian Martikainen), Mikael Lukkarila (suppleant Martin Fjällström).
Till styrelseordförande återvaldes Jan Sundqvist.
Till revisorer återvaldes Tage West (suppleant Johan-Erik Fant) och Harry Paro (suppleant Gunilla Nybäck).

Inom styrelsen valdes Mikael Lukkarila till viceordförande och till sekreterare Maria Launonen. Styrelsen sammanträdde 2 gånger.

Programdelnings servern Aquila har varit i drift sen hösten 2005 och tekniskt fungerat mycket bra. Men trafiken med programmen borde vara större, i dag finns ett 40-tal program uppladdade.

Videoforum XVII arrangerades i Tammerfors, forumet var det 17:e i följd. Under forumet som samlade 20-tal deltagare. Bl.a dryftades den digitala tekniken och de aktuella projekten med programbytes arkivet och generationsskiftes projektet.
Mats Andersson berättade om Senator, ett komplett administrations system för föreningar.
Tom Björklund från Cityfolkhögskolan medverkade som ” Webb-Video-DVD-evangelist” med problemlösning kring enkodning och andra digitala problem och förbundets IT-administratör Peter Sandström svarade på frågor om upp- nerladdning av program till och från Aquila och användargränssnittets tillämpning.

Under forumet hölls den traditionella videotävlingen, 28 tävlingsbidrag deltog. Årets jury bestod av ordförande Karl Sahlgren, Tom Moring (journalistlärare, Soc&kom) och Kristina Ågren (Regissör, författare). Första pris och Kalle-statyetten VIII gick till Larsmo-TV och programmet "Skötfiske förr och nu". Andra priset gick till Nykarleby-TV för programmet ”Islossning i Nykarleby älv”. Tredje pris gick till TV Åland Productions Ab för programmet "Vindkraft". Öppna klassen vanns av Marika Lytts och programmet "Studerande bartender". En ungdoms klass för program gjorda inom ramen för projektet generationsväxling, första pris gick till Patricia Östman och Patricia Ingström med programmet "Kampanjen mot herrtidningar". Andra och tredje pris i den här klassen gick båda till Wör-TV:s ungdomar för "Niornas soffa" och "Jake Wice show".
Den totala prissumman som delades ut var 1.750,00 euro hade understötts av Nygrenska Stiftelsen (1.500,00), och generationsskiftes proj. (250,00)

Förbundets hemsida har kontinuerligt uppdaterats och skötts om av webbmaster Peter Sandström som även på ett proffessionellt sätt underhållit Aquila och sett till att tekniken fungerat väl.

Verksamheten har varit ekonomiskt möjlig med stöd av Svenska Kulturfonden, Nygrenska stiftelsen, medlemsavgifter och deltagaravgifter, samt en god kontaktyta till förbundets sammarbetspartners i Svenskfinland.

Förbundet hade 14 medlemmar under verksamhetsperioden;

Ekenäs-TV Ab
Jakobstad TV Pietarsaari ry
Karis-TV Ab
Kållby När-TV
Larsmo När-TV
Malax TV-produktion Ab
Munsala Bygde-TV r.f.
Nykarleby Lokal-TV
Närpes När-TV
Petalax-Bergö Lokal-TV
Solf lokal-TV
Sundom Lokal-TV r.f.
Wör-TV
Årvas-TV

 

 

  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)